Ingen kommer undan den belgiska rättvisan

Yahoo är ett amerikanskt företag med huvudkontor i Sunnyvale, Kalifornien. De har ingen verksamhet i Belgien, men eftersom tjänster som Yahoo Mail är öppna för vem som helst med tillgång Internet kan de användas av bland annat belgiska invånare. Eller av andra personer som de belgiska myndigheterna vill samla in uppgifter om.

Det står den belgiska staten fritt att vända sig till andra stater för att ansöka om hjälp att inhämta information. När de, som i detta fall, ville ha identiteterna bakom ett antal e-mailadresser hade de kunnat kontakta den amerikanska staten. Istället går åklagaren till belgisk domstol och hävdar att Yahoo har förpliktelser att lämna ut kunduppgifter under belgisk lag. Inte för att de kan visa att invånare i det egna landet stod bakom e-postadresserna utan därför att Yahoo Mail är tillgängligt i Belgien.

The public prosecutor responded that Yahoo! was also a Belgian company as its services are available in Belgium, stressing that there had never been such problems with American rivals Google and Microsoft.

Nyhetsbyrån AFP

Domstolen höll med och dömde Yahoo till 55 000 euro i böter.

Jag undrar om domstolen riktigt förstår implikationerna. Vad de säger är att varje tjänsteleverantör på internet har att rätta sig efter lagarna i varje land varifrån tjänsten kan nås.