Sverige måste villkora sin medverkan i ACTA-förhandlingarna

I DN skriver jag och ett antal moderata riksdagskollegor om vilka villkor som bör vara uppfyllda för att Sverige fortsatt ska medverka i ACTA-förhandlingarna.

Resultatet av ACTA-förhandlingarna kan bli ett nyinrättat ansvar för internetleverantörer att övervaka sina kunder. Det är en idé som Sverige på hemmaplan redan har avvisat genom att skrota den så kallade Renforsutredningen. Att göra varje internetleverantör till en brottsbekämpande myndighet är ett säkert sätt att skapa ett slutet, otillgängligt internet. En internetleverantör som ansvarar för innehållet i kundernas kommunikation tvingas vidta åtgärder för att hålla otillåtet material borta från sina nät.

I praktiken innebär det att de måste stänga av användare och blockera material. I den processen kommer även stora mängder tillåtet material att censureras eftersom internetblockering är ett trubbigt verktyg.

Dagens Nyheter