Öppen källkod bryter monopol

DN gör en välkommen djupdykning i internets historia och politiska implikationer.

Nu senast publicerade de två längre artiklar om öppen källkod och öppna standarder. Texterna går igenom Stallmans filosofi, fördelarna med en öppen utvecklingsmiljö och de politiska ambitionerna för öppen källkod och öppna standarder i Sverige.

Öppnen källkod och öppna standarder ska inte blandas samman, understryker journalisten. Själv tycker jag det är ganska naturligt att nämna de två företeelserna tillsammans eftersom de ekonomiska argumenten för öppna standarder och öppen källkod är likartade. Båda dessa typer av öppenhet ökar datoranvändarens frihet att göra förändringar och tillägg till en existerande produkt.

För en organisation som vill modifiera sina system är både tillgången till källkoden och tillgången till specifikationerna för använda standarder av betydelse. Sluten källkod och slutna standarder utgör – för att vända på det – liknande konkurrensbegränsningar när organisationen vill upphandla en tilläggstjänst.

Just de marknadsekonomiska fördelarna med öppenhet hade DN gärna kunnat skriva mer om. Eller om hur idéerna bakom den öppna källkoden nu har spridit sig till andra typer av information genom bland annat Creative Commons-licenser.

Men bara att DN tar upp temat är naturligtvis både kul och oväntat.