De ekonomiska effekterna av IPRED-lagen bör utvärderas

Nu ska IPRED-lagen utvärderas i enlighet med vad regeringen sa när propositionen skickades till riksdagen.

Bland annat ska den särskilda utredaren sammanställa statistik som visar hur upphovsrättsindustrin använder de utlämnade abonnentsuppgifterna. Hur stor andel av de drabbade internetanvändarna dras inför rätta och hur stor andel får sina uppgifter utlämnade utan att någon efterföljande rättsprocess äger rum?

Utredaren bör dessutom hålla ögonen på i vilken omfattning abonnentsuppgifterna används för kartläggning av enskilda.

Hela syftet med skärpt upphovsrätt är att stimulera skapande. Därför måste de samhällsekonomiska effekterna av IPRED utvärderas särskilt. Går det att visa ett samband mellan IPRED-lagen och ökad produktivitet inom de branscher som framställer upphovsrättsskyddat material?