Det digitala skräckväldet i Hull

Andrea Robinson bor i staden Hull i nordöstra England. En dag fick hon ett brev från sin internetleverantör, som hävdade att hon olagligt hade ladat hem filmen Terminator Salvation. När hon ringde för att få en förklaring ombads hon komma till internetleverantörens kontor. Väl på plats fick hon ett papper som hon skulle skriva på.

Det hon skulle sätta sin namnteckning under var ett erkännande. Mot att hon medgav den olagliga nedladdningen och lovade att inte göra om det kunde hon få tillbaka sin uppkoppling, som internetleverantören hade spärrat.

Andrea Robinson vägrade och gick därifrån. Hon har fortfarande ingen internetuppkoppling eftersom Karoo, som internetleverantören heter, är ensam aktör på den lokala marknaden.

Andrea Robinson är inte ensam. Flera före detta internetabonnenter i Hull har levt med internetförbud i åratal. Det finns inga juridiska krav på att Karoo ska agera polis, utan det är en roll som företaget har tagit på sig frivilligt. Det lokala monopolet ger dem en enorm makt över internetanvändarna, och den makten använder de till att bedriva privata, godtyckliga rättsprocesser. Inte för att tjäna pengar utan för att “ta ansvar”, som de själva uttrycker det.

Om vi jämför med IPRED-lagen så kräver den två rättsprocesser för att en internetanvändare ska straffas: Först en domstolsprocess som bedömer huruvida ett upphovsrättsintrång har skett. Sedan en civilrättslig process som avgör om en utpekad person är skadeståndsskyldig. Är du internetanvändare i Hull avgör Karoo på egen hand om ett intrång har begåtts, och dömer sedan själva ut straffet.

Det här visar inte bara att monopol är skadliga, och att invånarna i Hull har haft oturen att utsättas för en maktfullkomlig internetleverantör. Det som sker i Hull är precis vad upphovsrättsindustrin eftersträvar i resten av världen – internetleverantörer med ansvar för att pröva och döma sina egna kunder.

Vi ska vara glada att svenska operatörer ser det som sin uppgift att leverera internettillgång och inte att leka myndighetsutövare.