Timbro kartlägger EU:s skattefinansierade propaganda

När jag var aktiv i MUF sa vi – och de andra borgerliga ungdomsförbunden – att svenska myndigheter borde upphöra med sin politiska opinionsbildning. Systembolaget kan som andra organisationer informera om sin verksamhet, men ska inte driva en kampanj för fortsatt alkoholmonopol.

I DN presenterar Timbro en granskning av EU:s skattefinansierade propaganda, och situationen framstår som betydligt värre än vad den någonsin varit i Sverige. Skattefinansierad reklam för att vi borde ge större befogenheter till EU beskrivs som en medveten strategi, systematiskt implementerad.

Vi som ofta konfronteras med EU-dokument vet att de brukar inledas med hyllningar till de fantastiska framsteg som har ägt rum till glädje för de Europeiska medborgarna, som nu efterfrågar ytterligare åtgärder från unionen. Jag är dock osäker på om det rör sig om medveten propaganda. Snarare handlar det om att Bryssel domineras av en självförhärligande kultur. Politiker intalar sig själva och varandra att Europeiska subventioner av mjölk och skolfrukt är vad medborgarna önskar sig.

Frågan är om EU-etablissemanget betraktar det som en kampanj när de marknadsför sig själva för skattebetalarnas pengar, eller om de anser att utläggningar om den egna förträffligheten är objektiv information. Jag skulle nästan gissa på det senare.