En kris är en politisk högkonjunktur

Den här veckan tillbringar jag på Cato University i San Diego. Cato University är en veckolång konferens som varje sommar anordnas av tankesmedjan Cato Institute – där jag tidigare praktikarbetade. Temat för 2009 års konferens är “Economic Crises, War and the Rise of the State”.

Bara i dag har vi hunnit diskutera allt från hur krig ger staten en möjlighet att expandera till hur en ekonomisk kris orsakad av regleringar nu leder till krav på en ännu mer sönderreglerad marknad.

I samband med krig och andra typer av kriser är det lättare att kräva av medborgarna att de offrar sina friheter för nationens bästa. Den som vill behålla sin frihet och integritet anklagas för att vara opatriotisk eller osolidarisk. Västerländska stater har expanderat kraftigast i krigstid, men utan att medborgarna har återfått makten i fredstid. I dag är det terrorhotet som ger politiker en ursäkt att genomdriva oproportionerliga övervakningsåtgärder och inskränkningar av yttrandefriheten.

Den dagen då USA eller EU konstaterar att ett minskande terrorhot innebär att vi kan återställa medborgarnas friheter lär vi knappast få se.