Dominans och skadliga monopol är två olika saker

Microsoft och Yahoo ska gemensamt utmana Googles dominerande ställning på marknaden för söktjänster. Om det innebär hårdare konkurrens på sökmarknaden är det utmärkt, på samma sätt som det är utmärkt att Google utmanar Microsofts dominans på marknaden för operativsystem och kontorsapplikationer.

Däremot vet jag inte om jag instämmer med de 74 procent av SvD:s läsare som (just nu) enligt en online-enkät tycker att Google-dominansen är för stor. Det är sant att Google totalt dominerar sökmarknaden, men det är en dominans som är beroende av att internetanvändare betraktar tjänsten som bättre än alternativen. Om en konkurrerande sökmotor upplevs som mer attraktiv är kostnaden för att byta söktjänst är praktiskt taget noll, och eftersom Google indexerar material som är allmänt tillgängligt har de ingen monopol på sitt innehåll.

Gentemot andra tjänsteleverantörer på internet har Google en extremt starkt maktposition. Det är en katastrof att inte finnas med i Googles index, och enstaka entreprenörer har råkat illa ut. Men om Google systematiskt skulle motarbeta konkurrenser genom att manipulera sökresultat skulle de snabbt förlora trovärdighet, och därmed användare.

Googles dominans som söktjänt kan inte jämföras med Microsofts monopol på marknaden för operativsystem. Microsoft har monopol på en proprietär plattform som krävs för att använda en stor mängd program och drivrutiner. Även om andra operativsystem är bättre kan Microsoft leva på att kunderna är beroende av Windows-standarden.

Några tecken på att Google försöker låsa fast användare i ett Microsoft-liknande monopol finns inte. De som nu oroar sig över Googles expansion borde vara betydligt mer bekymrade över exempelvis Facebook, som låser in de investeringar användarna gör när de bygger upp sociala nätverk.