Joel Tenenbaum döms att betala fem miljoner kronor för 30 nedladdade låtar

Jammie Thomas-Rasset var första misstänkta fildelare att utmana skivindustrin i rätten. Hon dömdes att betala $222 000, och i en andra rättegång höjdes summan till $1 920 000.

Nu har ett andra fall avgjorts i domstol, med liknande resultat. Fysikstudenten Joel Tenenbaum får betala $675 000, vilket motsvarar ungefär fem miljorner kronor, för 30 låtar som ska ha laddats ned och tillgängliggjorts via Kazaa. Det blir drygt 160 000 kronor per låt.

The RIAA was pleased with the verdict. “We are grateful for the jury’s service and their recognition of the impact of illegal downloading on the music community,” the RIAA said in a statement.

ars technica

Musikindustrin hävdar att skadeståndsnivån är motiverad på grund av den skada som Tennenbaum och andra fildelare har åsamkat dem.

Anta att skivindustrin har rätt i att Tennenbaum har åsamkat dem skador som motsvarar 160 000 kronor för varje låt som han laddat hem via Kazaa. Hur stor är då den sammantagna skadan av all otillåten fildelning?

Enligt IFPI kopierades 40 miljarder musikfiler olagligt via fildelningsnätverk under 2008. Om skadan för varje nedladdad låt är 160 000 kronor blir den totala skadan 6 400 000 000 000 000 kronor. 6,4 miljoner miljarder alltså. När cd-försäljningen stod på sin topp såldes i hela världen skivor för något mindre än 200 miljarder kronor per år.

Slutsatsen blir at skivindustrins påstådda förluster till följd av fildelning är drygt 30 000 gånger så stora som försäljningsintäkterna när de var som störst.

Samma förhållande kan även uttryckas på ett annat sätt:

Skivindustrins marknad för skadestånd är mer än 30 000 gången så stor som marknaden för att sälja musik. Att lobba fram vansinnig upphovsrättslagstiftning är en mycket lönsam affärsmodell.

Uppdatering:
Nu skriver DN om ärendet.