Nu vill de installera kameror i bostäder

“Snart vill de väl installera kameror i våra hem”, är en vanlig kommentar när den borttynande integriteten kommer på tal. Via Opassande och Sunday Express ser jag att “snart” kan strykas ur meningen.

Först att bli övervakade på detta sätt blir brittiska problemfamiljer, som regeringen kallar dem. 20 000 familjer ska kameraövervakas dygnet runt. Inte för att de har begått brott eller misstänks planera brott, utan för att staten ska kunna kontrollera att barnen går till skolan, att de lägger sig i tid och att de äter rätt mat.

Kameraövervakningen ska kombineras med att säkerhetsvakter gör hembesök.

Det råder inga tvivel om att det i Storbritannien, liksom i andra länder, finns dåliga föräldra som inte tar ansvar för att barnen utbildar sig och håller sig friska. Men det framstår som minst sagt extremt att ta till kameraövervakning i hemmet för att få information om huruvida barnen går i skolan. Har de hört talas som vanlig närvarokontroll i klassrummet?