Inkompetens ger arbetsfria inkomster

Vi kan inte ha myndighetschefer som är partiska när de tillämpar lagar. Att Marianne Samuelssons slutar som landshövding är en självklarhet.

Fram till pensionen placeras hon på regeringskanliet och får där full lön. Förhoppningsvis utan några tyngre arbetsuppgifter, skriver Lena Mellin och jag kan bara hålla med. Hellre bidrag utan motprestation än en uppenbart olämplig statstjänsteman i aktiv tjänst.

Samtidigt är det stötande att en myndighetschef som har misskött sitt uppdrag får rätt till en ny skattefinansierad tjänst – med eller utan arbetsuppgifter.

En viss form av arbetstrygghet för myndighetschefer är nödvändig för att säkra självständigheten gentemot regeringen. Regeringen ska inte godtyckligt kunna sparka en myndighetschef eftersom en sådan makt skulle kunna användas för att tvinga fram beslut enskilda myndighetsärenden. När det föreligger sakliga skäl för ett avsked – skäl som är allmänt kända och accepterade – finns det dock ingen anledning att erbjuda landshödvingar, ambassadörer och andra statliga chefer ett särskilt skyddsnät.