EU-kommissionen måste granska Irlands lag mot hädelse

Den 23 juli blev hädelse straffbart på Irland. Den som yttrar sig hädiskt tvingas betala upp till 25 000 euro i böter. Ett yttrande definieras som hädelse om ett betydande antal
religionsutövare säger att de känner sig förolämpade.

Den här typen av lagstiftning hör hemma på medeltiden, som Henrik Alexandersson uttryckte det. I en modern demokrati har människor rätt att kritisera religiösa symboler, även om kritiken är ovälkommen.

Jag har nu anmält den irlänska lagen mot hädelse till EU-kommissionen, som har till uppgift att upprätthålla gemensamma regelverk. EU-kommissionen bör granska om Irlands inskränkning av medborgarnas yttrandefrihet är förenlig med de krav på frihet, demokrati och mänskliga rättigheter som finns inskrivna i EU-fördragets artikel 6.1.

Jag ser fram emot EU-kommissionens svar, som kommer att visa huruvida EU:s fördragsfästa rättigheter inkluderar även yttrandefrihet på religionens område.

Varför är det här en svensk angelägenhet kanske någon undrar? Anledningen är att när EU-ländernas straffrätt växer samman kan lagar av det här slaget även komma att gälla i Sverige. Därför måste vi bevaka utvecklingen i hela EU, och reagera på orimliga lagar som riskerar sprida sig om de inte utsätts för granskning.

Independent, The Guardian