Christian Engström vill att EU-parlamentet ska ha oinskränkt makt?

Piratpartiets nyvalde Europaparlamentariker Christian Engström kräver i Sydsvenskan att regeringen tar ställning för tillägg 138 i Telekompaketet. Tillägg 138 säger att ingen ska stängas av från internet utan rättegång.

Det är en uppfattning som delas av Europaparlamentariker från flertalet svenska partier.

Men när jag ser Engström kommenterar om maktdelningen mellan Europaparlamentet och de enskilda medlemsländerna undrar jag om jag verkligen ha läst rätt:

Man kan tycka att det är märkligt att ministrarna och tjänstemännen i rådet kan gå in och peta i vad det folkvalda parlamentet har beslutat. I en parlamentarisk demokrati är det ju parlamentet som har sista ordet när det gäller att stifta lagar, och när det är gjort kan inga ministrar komma med ändringar efteråt. Men EU fungerar annorlunda, och det är inget som går att ändra på kort sikt.

Ministrarna i rådet, som enligt Engström inte borde peta i besluten, är medlemsländernas representanter. De står tills svars gentemot sina nationella parlament och ytterst gentemot sina medborgare.

Att överlåta besluten helt till Europaparlamentet, som har fått sitt mandat från 43 procent av väljarna, vore att avskaffa medlemsländernas medbestämmande. Det är den mest långtgående maktcentralisering som jag har hört föreslås, och resultatet skulle ofrånkomligen bli ett EU med kraftigt expanderande befogenheter och en snabbt växande budget.

EU:s regering – Europeiska Kommissionen – bör naturligtvis inte kunna ändra redan beslutade direktiv och rambeslut, och det kan de inte heller.

Uppdatering:
Jag noterar att även Staffan Danielsson(C) har reagerat på uttalandet, och att Rick Falkvinge bekräftar ambitionen att ge mer makt till Europaparlamentet på medlemsländernas bekostnad. Jag får återkomma med ett längre inlägg om varför det är problematiskt.