The Evening Herald om anmälningen av Irlands hädelselag

Irlands dominerande kvällstidning the Evening Herald har noterat min anmälan av hädelselagen till EU-kommissionen:

Swedish MP Karl Sigfrid today said he had lodged a complaint with the Commission, asking it to rule if the new Irish law is consistent with EU treaties. These include EU provisions on free speech enshrined in the current EU treaty and the European Convention on Human Rights.

“Free speech is a necessary condition for scientific debate and is the best way to rational conclusions about what the truth is,” Mr Sigfrid, a Moderate Party MP, told the Herald.

“It’s a very dangerous thing to replace open debate with violence from the Government when someone opposes what the conventional truth is.”

The Evening Herald

Även Europaportalen kommenterar.

Karl Sigfrid anmälde på tisdagen den nya irländska hädelselagen till EU-kommissionen för att få det prövat om den kan strida mot medborgarnas yttrandefrihet och de mänskliga rättigheterna i EU-fördraget.
– Den här typen av lagstiftning hör hemma på medeltiden. I en modern demokrati har människor rätt att kritisera religiösa symboler, även om kritiken tas som en förolämpning av religionsutövare, säger Sigfrid.

Europaportalen