Det blir ingen borgfred om Stockholmsprogrammet

Svenska Dagbladet tror att Stockholmsprogrammet blir en stridsfråga i höst. Socialdemokraterna har meddelat att det inte blir någon borgfred, det vill säga en enig svensk riksdag som står bakom regeringen under EU-ordförandeskapet.

Som Annie Johansson(C) säger i artikeln bör Sverige driva frågor om integritet och öppenhet mot de länder som lägger mindre vikt vid detta.

Jag påpekade betydelsen av tydliga restriktioner för vilken information som ska kunna begäras ut över nationsgränserna, eller lagras i centrala register.

Den moderate riksdagsledamoten Karl Sigfrid, engagerad i integritetsfrågor, vill att den svenska regeringen ser till att bygga in restriktioner för hur långt myndigheterna får gå i kartläggningen av enskilda.

–Det måste vara tydligt vilka linjer man inte kan överskrida. Ju mer konkret man gör planen desto mindre är riskerna, bedömer han.

Något som jag missade att lyfta fram är skrivningarna om blockering av webbplatser. Obligatorisk internetblockering är det mest konkreta hotet som kan utläsas ur EU-kommissionens i övrigt ganska luddiga förslag till Stockholmsprogram.