Har SL ensamrätt till tidtabellerna?

New York Metropolitan Transit Authority(MTA) ansvarar för New Yorks kollektivtrafik, och tillhandahåller tidtabeller till tunnelbanan, tågen och bussarna.

StationStops kom på att det kunde finnas en efterfrågan på tågtider bland iPhone-användare, och byggde en applikation som gjorde det möjligt för iPhone-användare att kolla upp tider för vissa tåglinjer.

MTA borde rimligen vara glada över att deras resenärer enklare kan ta reda på när tågen går, men det är de inte. Åtminstone inte deras jurister, som har hört av sig med krav på att StationStops ska betala en licensavgift för informationen.

Tänk på det innan du utan tillåtelse upplyser någon om när nästa tåg går.