Google, turister, säkerhetskameror

Googles kamerabil har mött problem, igen. Nu är det den Schweiziska datainspektionen som säger att Google bryter mot de villkor som sattes upp när fototillståndet gavs.

Det märkliga i sammanhanget är att det överhuvud taget krävs tillstånd för att ta stillbilder av offentliga miljöer. Jag kan inte tänka mig att utländska turister i Schweiz tvingas visa upp en blankett för att få fotografera i landet, och risken att hamna på internet i bakgrunden av ett turistfoto torde vara större än risken att hamna på en bild i Google Street View. Att mot sin vilja få en bild av sig själv, sin bil eller sitt hus på internet är visserligen en begränsning av integriteten, men den är inte särskilt stor. Den begränsning av yttrandefriheten som ett fotoförbud skulle innebära vore betydligt värre. Och vi ska minnas att Google avindentifierar såväl människor som bilar genom att sudda ut delar av bilden.

Det som kan beskådas på gatan kan knappast anses strikt privat. Aktiviteter som vi vill hålla för oss själva ägnar vi oss lämpligen åt i slutna miljöer.

Skolelever är i allmänhet positiva till kameraövervakning i korridorerna för att bekämpa brott. Samma elever som avskyr FRA, IPRED och andra lagar som ökar övervakningen på internet. Videofilmning i en skola är mer problematisk än Googlebilen eftersom en uppsättning videokameror kan kartlägga beteenden, men det rör sig fortfarande om en allmän miljö och risken för att skolkameror avslöjar känslig information om privatlivet är liten. Eleverna tycks förstå distinktionen mellan att övervaka öppna miljöer och att övervaka privat kommunikation.

Det riktigt stora dilemmat uppstår när en så stor del av de offentliga miljöerna är kameraövervakade att det går att återskapa en komplett bild av vilka aktiviteter vi ägnar oss åt och vilka vi umgås med.