Jag kandiderar för omval 2010

Jag har registrerat min kandidatur till riksdagsvalet 2010, och vill med detta berätta varför.

Moderaterna har genom sin förnyelse utvecklat svar på de frågor som medborgarna ställer, med verkligheten som utgångspunkt. Unga människor som lever sina liv på internet ställer samma höga krav på att politiken ska utgå från den verklighet som de lever i. Om vi vill vinna förtroende från nya generationer medborgare måste vi visa att vi tar internetsamhället på allvar och utvecklar en internetstrategi som fungerar.

De unga mobiliserade i valet till Europaparlamentet och kommer att spela en viktig roll för vem som styr riket, kommunerna och landstingen nästa mandatperiod. Moderater på alla geografiska nivåer är beroende av att vi som parti återigen blir ett alternativ för unga väljare. Vi måste nå fler än de 11 procent som vi fick bland väljare upp till 30 år i Europaparlamentsvalet.

Ett fritt och öppet internet borde vara en moderat kärnfråga. Internet har radikalt stärkt de friheter som vi moderater sedan länge har försvarat: Yttrandefriheten, informationsfriheten och etableringsfriheten för entreprenörer. Medan mycket av det övriga samhället har tyngts av byråkrati och regleringar har internet genomsyrats av den fria marknadens logik, med fantastiska resultat. Låt den utvecklingen fortsätta.

Samtidigt som internet har skapat ett friare samhälle innebär övergången till elektronisk kommunikation att staten får nya möjligheter att övervaka medborgarna. Vår lagstiftning är inte anpassad för ett samhälle där många lever huvuddelen av sina liv på nätet, och därför måste lagstiftningen moderniseras genom stärkt integritetsskydd i grundlagen.

Det internetpolitiska arbetet bör prioriteras upp genom att vi tillsätter en öppenhets- och integritetsminister som på heltid leder arbetet med att anpassa de svenska frihetsprinciperna till ett modernt IT-samhälle.

Moderaterna ska – precis som resten av samhället – vara öppet och rymma en bred debatt. Bara så kan vi försäkra oss om att vi gör balanserade avvägningar för hela samhällets bästa.