Moderat internetpolitik i Fokus

Lagom till den moderata arbetsstämman i Västerås publicerar Fokus en artikel om partiets relation till internet. Mary X, som är artikelns huvudperson, tror inte att det blir någon snabb förnyelse av internetpolitiken. Niklas Wykman är mer optimistisk och tror att EU-valet har väckt en insikt om att vi måste ta internetsamhällets värderingar på större allvar.

Både Mary X och Niklas har rätt. Insikten finns, men det kommer knappast att bli några snabba, omvälvande förändringar. Några snabba vändningar finns det inte heller anledning att göra. Politiska förslag måste föregås av en ordentlig analys om ambitionen är att de ska vara genomförbara.

De väljare som vi just nu har problem med är unga storstadsväljare, som traditionellt har varit en av våra starka väljargrupper.

Vi kommer aldrig att vinna stöd från de vänstersympatisörer som utgår från att allt – på och utanför nätet – ska vara gratis. Det stödet ska vi inte heller söka. Däremot borde vi – om vi lyckas anpassa vår politik för entreprenörskap till internetmiljön – kunna bli det naturliga valet för Stockholms unga marknadsliberaler.