Ett användargenererat globalt släktträd på Facebook

Många sitter hemma och bygger kartor över sina släktförhållanden. Det finns också webbplatser där alla som vill kan kartlägga sin släkt, och sedan bygger en applikation ihop nätverken.

Den uppenbara platsen för att bygga dynamiska relationskartor är Facebook med 250 miljoner användare, varav 120 miljoner loggar in dagligen. Varje dag är alltså nästa en av 60 världsinvånare ansluten till nätverket.

Med applikationen Geni kan Facebookanvändarna bygga ihop sina släktträd i syfte att skapa ett enda gigantiskt användargenererat släktträd. Geni finns även som en självständig webbplats, men det är som Facebook-applikation som det har potential att bli riktigt stort.

Det här är ytterligare exempel på hur det användargenererade internet skapar ekonomiska värden i en skala som få kommersiella aktörer skulle klara av att hantera.