Fransk vs. kinesisk internetblockering

Det finns två sätt att bryta kommunikationen mellan en internetanvändare och en webbplats. Med den franska modellen eller med den kinesiska modellen.

Den franska modellen går ut på att blockera enskilda användare från nätet. Utan en rättegång där användaren får försvara sig. I EU:s Telekompaket diskuteras det så kallade tillägg 138, som skulle kunna skydda användare mot den sortens övergrepp. Ministerrådet säger dock nej.

Ministerrådet har markerat att man inte kan gå med på 138:an, med argumentet att den gäller sådant som medlemsländerna ska besluta själva om.

Dagens Nyheter

Den kinesiska modellen går istället ut på att blockera webbplatser. Genom föreläggandet mot Black Internet har svensk rättstillämpning redan tagit ett stort steg i den riktningen, och enligt Nicklas Lundblad finns en risk för att vi därmed går mot förhandsgranskning, det vill säga censur, av material på internet. Om internetleverantörerna riskerar att dras in i rättsprocesser blir de mer försiktiga med vem de släpper in i sina nät, av ren självbevarelsedrift.

Patrik Hiselius på Telia anser att nuvarande lagstiftning befriar internetleverantörer från ansvar för innehållet i kundernas kommunikation. Vi får hoppas att hans analys är korrekt.

Samtidigt befarar Hiselius ett ökat antal rättsprocesser framöver.