Ekonomisk tillväxt ska inte underskattas

Jag brukar ofta instämma i Isobel Hadley-Kamptzs analyser. Dagens krönika i Expressen är ett undantag.

Isobel tycker det är trångsynt av den moderata utvecklingsgruppen för det digitala samhället att fokusera på tillväxt. Varför inte något om nätets betydelse för demokrati och kreativitet, frågar hon sig?

Att ett ekonomiskt perspektiv med nödvändighet skulle vara snävt håller jag inte med om. Ekonomisk tillväxt betyder mer välstånd och förbättrade praktiska förutsättningar att nå sina mål. Större utrymme för kreativitet och nya möjligheter till demokratisk påverkan är ett par av de fördelar som tillväxten medför.

Den expansion av nätet vi har sett hittills är anledningen till att vi fritt kan sprida och ta del av information. Den är också anledningen till sociala nätverk och verktyg för att framställa videor, remixa material och på andra sätt uttrycka oss.