ACTA: Amerikanska tullen genomsöker redan mp3-spelare och datorer

ACTA-avtalet, som förhandlas fram bakom slutna dörrar, kan medföra att resenärer får sin elektroniska utrustning genomsökt av tullen.

Nu rapporterar ABC-kanalen News10 att den amerikanska tullen redan genomsöker digitala lagringsmedier som förs in i landet. En av de farhågor som har framförts har alltså redan förverkligats. Amerikanska tullen kan både titta i resenärens dator och kopiera hela hårddisken för analys.

Det innebär att USA med största sannolikhet kommer att vägra gå med på skrivningar i ACTA-avtalet om att skydda resenärers digitala information.

American Civil Liberties Union försöker utreda hur många inresande som har utsatts för kontrollerna.