EU vill tvinga oss att se mindre amerikansk tv

För lite mer än två år sedan skrev jag och Christofer Fjellner om EU-direktivet Television utan gränser, som detaljreglerar både tv-sädningar och video på nätet.

Vi kritiserade bland annat kvoterna för Europeiska program.

Minimireglerna som kan komma att hamna i slutversionen av direktivet är många och av varierande art. Bland annat rekommenderar EU-kommissionen att medlemsstaterna stiftar lagar som påbjuder TV-bolagen att visa en viss kvot av europeiska program.

Debattartikel i Resumé

Det där med kvotering av europeiska program skulle inte tas på så stort allvar sa en tjänsteman från EU-kommissionen när jag ställde frågor om förslaget. Det var mest en ambition.

Ministerrådet och parlamentet godkände direktivet.

Via HAX ser jag att EU-kommissionen nu börjar fundera på hur reglerna om kvotering ska upprätthållas.

För de flesta Europeiska länder får kvoterna liten eller ingen effekt eftersom invånarna ändå tittar mest på inhemska program. Men för Sverige, där vi gärna tittar på amerikanska filmer och tv-serier är det värre. I dag är 45 procent av det svenska tv-utbudet Europeiskt, vilket protektionisterna i Bryssel tycker är för lite.

EU-kommissionens talesperson i IT- och mediefrågor, Martin Selmayr, låter hälsa via mejl att man är bekymrade över svenska kanalers låga andel av europeisk produktion. Men i dagsläget tänker de inte vidta några åtgärder utan väntar på den rapport som ska komma nästa sommar. Om ingenting har förbättrats då så ser man sig tvungen att kontakta svenska myndigheter i frågan.

Journalisten

En intressant fråga är hur kvotering av Europeiskt material går i hop med principen om yttrandefrihet. Har vi full yttrandefrihet i ett samhälle där det är förbjudet att starta en tv-kanal för amerikanska serier – på grund av att det spräcker den tillåtna kvoten av utomeuropeiskt material?

En annan fråga är hur kvottänkandet fungerar på nätet, där den enskilde användaren väljer vad som ska visas? Kommer varje videosajt att för regelverkets skull ha en sektion med tysk dramaproduktion som ingen tittar på?