Spotify ett hot mot yttrandefriheten?

I Expressen skriver Rasmus Fleischer om politikernas älsklingstjänst Spotify. Ska ett monopolföretag diktera hur framtidens musikmarknad ser ut, frågar han sig?

Konkurrensen är redan undanröjd, genom att de fyra stora skivbolagen gått samman i en kartell som förvägrat licenser till andra liknande företag.

Bristen på konkurrens har dock inte så mycket med Spotify att göra. På marknader som regleras av vår byråkratiska upphovsrättslagstiftning kommer trösklarna för inträde alltid vara så höga att de omöjliggör innovation och entreprenörskap.

Bara det faktum att upphovsrättsindustrin och internetleverantörerna kallas till justitiedepartementet för att tillsammans forma nya affärsmodeller visar att kulturen styrs av en helt annan logik än den fria marknadens.