USA rör sig mot nätneutralitet

Den Amerikanska myndigheten FCC, som reglerar elektronisk kommunikation, har slagit fast att de vill hindra internetleverantörer från att diskriminera viss trafik. En internetleverantör som dessutom säljer telefonitjänster ska till exempel inte få hämma konkurrensen genom att blockera Skype.

Har en internetleverantör lokalt monopol blir blockering av vissa tjänster ett enormt problem, som kanske måste lösas med lagstiftning om nätneutralitet. Med tillgång till flera parallella nät kan kunden alltid byta bort den leverantör som erbjuder en mer begränsad tillgång till nätet.

När jag var i USA i somras tappade jag min mobiltelefon, och var tvungen att hitta en temporär lösning. Det blev en Tracfone för knappt $10. I praktiken gav de bort telefonen gratis och den verkliga kostnaden låg i höga samtalsavgifter för både utgående och inkommande samtal. Att flasha om telefonen eller på annat sätt låsa upp den var strikt förbjudet. Det här kan nog vara en modell som kommer även på marknaden för internetabonnemang. Ett gratis grundabonnemang, som dock diskriminerar vissa tjänster och styr användaren till utvalda webbplatser.

Jag har svårt att se förbud som ett alternativ, men vi skulle kanske skapa en definition av vad “internettillgång” betyder till skydd för konsumenterna. Ingen ska bli pålurad ett diskriminerande abonnemang och tro sig ha tillgång till internet.