Telekompaketet och EU:s befogenheter

Som jag skrivit tidigare har jag viss förståelse för regeringens linje inför förhandlingarna om Telekompaketet. EU har ett uselt track reckord i frågor om internetregleringar, och medlemsländerna ska alltid vara försiktiga med lägga nya frågor på EU:s bord.

Nu är det dock så att EU redan har oinskränkt makt över det mesta som berör den inre marknaden. EG-domstolen brukar dessutom göra en vid tolkning av vad den inre marknaden som politikområde omfattar. Datalagringsdirektivet, som i första hand handlar om brottsbekämpning, betraktas av EU som en fråga om den inre marknaden eftersom olika regler i olika länder skulle kunna snedvrida konkurrensen.

Det är lite märkligt att ministerrådet plötsligt är så angeläget om att värna det nationella självstyret när en EU-reglering av nätet för en gångs skull kan gå i rätt riktning.