Telekompaketet: Nätneutralitet får vänta

Diskussionen om nätneutralitet kommer att bli viktig framöver, men i dag är inte problemet att internetleverantörerna diskriminerar viss trafik. Problemet är föreslagen lagstiftning om att censurera webbplatser och stänga av användare.

Därför ser jag inte nätneutralitet som den högst prioriterade frågan inför slutförhandlingarna om telekompaketet.

Det vore märkligt av Europaparlamentet att i det här sena skedet öppna en helt ny front gentemot ministerrådet. Risken är dessutom att nya förhandlingsområden splittrar Europaparlamentets delegation med ett sämre utfall som resultat.

Ta striden om tillägg 138 nu, och hitta ett annat forum för diskussionen om nätneutralitet.