Skattefinansierade böcker ska publiceras under öppna licenser

I den amerikanska senaten har det lagts förslag om att utbildningsmaterial som finansieras med skattemedel ska publiceras under en öppen licens. Öppna licenser är ett villkor för inköp som det offentliga skulle kunna ställa upp även om produktionen är privatfinansierad.

Fördelarna med öppna licenser är uppenbara. Det förenklar uppdateringar och spridning av materialet. En bok som redan är skriven kan billigt uppdateras när ny kunskap ska in i kursplanen.

Den första versionen av en bok är dock lika tidskrävande att framställa oavsett vilken licens som används, och ingen kommer att vilja göra arbetet gratis.

Det är inte heller önskvärt att staten anlitar en författare som får betalt för arbetsinsatsen. Då försvinner den konkurrens som uppstår när flera författare tävlar om att skriva den bästa läroboken för ett visst ämne.

Kanske skulle ett mellanalternativ vara att föredra. Den som säljer en bok till det offentliga utbildningsväsendet tvingas gå med på förkortad skyddstid. Läroboksproducenten måste leverera boken tillsammans med allt källmaterial och efter ett bestämt antal år är släpps källmaterialet fritt.

På samma sätt som läromedelsförfattare kan konkurrera med nya verk kan de då konkurrera med uppdateringar av tidigare verk.