Bittorrent-trafiken ökar kraftigt

Efter ett tillfälligt fall ökar nu internettrafiken kraftigt. Internetleverantören Bahnhof ser att den normala ökning som sker under hösten sannolikt har förstärkts av en återhämtningseffekt efter IPRED-lagens ikraftträdande.

Det är samma mönster som vi såg i Finland. Först en kraftig nedgång. Sedan en återgång till hur det såg ut tidigare.

– Min analys av det hela är att det är en kombination av den vanliga säsongsökningen och en återhämtning sedan fallet i samband med att Ipredlagen började gälla, säger Rickard Östman, nätchef hos internetleverantören Bahnhof.

Enligt honom var det framför allt den trafik som utgjordes av fildelning med bittorrentteknik som sjönk när Ipredlagen började gälla.

Det är också den kategori som ökar mest, åtminstone i Bahnhofs nät.
– Bittorrent står utan tvekan för den största ökningen just nu, säger Richard Östman.

Sydsvenskan

En slutsats av detta är att vi inte ska ha en övertro på politikens möjligheter att forma samhället. Den tekniska utvecklingen är en betydligt starkare kraft.