Tre miljoner fildelare – men resultaten spretar

Det är onekligen svårt att mäta andelen fildelare. En faktor som sänker statistiken är att många nog är ovilliga att medge att de gör något som är olagligt. En annan faktor är att de som gör mätningarna inte får tag i ett representativt urval av medborgare.

Nu har IFPI beställt en undersökning som visar att tre miljoner svenskar ägnar sig åt otillåten fildelning. Det är drygt dubbelt så många som angavs fildela i slutet av 2006, ett par år före IPRED-lagen.

Dilemmat för dem som vill förändra människors beteende med ny lagstiftning är att vi inte intuitivt betraktar kopiering som omoraliskt. Lagstiftningen kommer aldrig att få större normbildande verkan än lagen mot att gå mot röd gubbe. Den möjlighet som återstår är mer övervakning och hårdare straff. Vilket får till effekt att klyftan mellan lagen och ett allmänna rättsmedvetandet vidgas ytterligare.