Bokförlagen förlorar det första IPRED-målet i hovrätten

Precis som jag påpekade i en tidigare bloggpost om Ephone-fallet har nu hovrätten konstaterat att tingsrättens logik var felaktig.

Bakgrunden till rättsprocessen är att ett antal ljudböcker har funnits på en lösenordsskyddad ftp-sajt hos en kund till internetleverantören Ephone. Tingsrätten hävdade att verken tillgängliggjordes för en så stor krets att det kunde betraktas som tillgängliggörande för allmänheten. Antagandet om att en stor krets hade tillgång till materialet på ftp-sajten baserade sig enbart på det stora antalet upplagda verk.

Tingrätten säger bland annat att det stora antalet verk på ftp-servern “talar för” att det fanns många användare, och att verken därför ska anses ha varit tillgängliga för allmänheten. Resonemanget saknar all logik, och någon seriös utredning om användarkretsens storlek har inte gjorts.

Välkommen överklagan från Ephone

Eftersom domen är friande finns inget behov av att ompröva tingsrättens bristfälliga proportionalitetsbedömning. Detta märkliga inslag i tingsrättens dom står därför ännu okommenterat.

Hovrättens dom finns att läsa här.