Lawrence Lessig till riksdagen

DN skriver i dag om ACTA-avtalet och det faktum att det nu finns ett förslag till gemensamma internetregleringar. Förslaget är belagt med sekretess. Den amerikanska regeringen ger dock storföretag möjlighet att delta i beslutsprocessen. Sedan tidigare har upphovsrättsindustrin haft insyn genom rådgivarposter på handelsdepartementet, och nu har kretsen av företag som får se utkastet till avtal vidgats.

Vanliga medborgare – i eller utanför de avtalsslutande ländernas parlament – får dock ingen information. Så här har det säkert gått till i många årtionden, men det börjar bli dags för politiker att se den samhällsförändring som kommit till följd av den tekniska utvecklingen. När en stor del av medborgarna äger utrustning som möjliggör kopiering och modifiering av digital information är upphovsrätten inte längre en angelägenhet enbart för vissa branscher. Upphovsrätten har utvecklats till en reglering som kraftigt begränsar allas yttrande- och informationsfrihet.

Nästa månad kommer Lawrence Lessig till riksdagen för att hålla en föreläsning. Han ger med största säkerhet en fördjupad bild av hur internet förändrar passiva kulturkonsumenter till aktiva deltagare i en öppen, kreativ process.