Inget förslag om datalagring före hösten 2010

För någon vecka sedan berömde jag regeringen för att ha strukit skrivningarna om internetblockering från Stockholmsprogrammet. Nu vill jag ge dem beröm för att de skrotar planerna på att införa datalagringsdirektivet under denna mandatperiod.

Återigen ett exempel på att politiken kan påverkas av goda argument, och om inspelen kommer redan före propositioner och lagrådsremisser blir de betydligt mer effektiva än om de kommer veckan före en votering i riksdagen.

Bara som ett välmenande tips till alla som vill driva internetpolitiken i frihetlig riktning.

Läs mer hos min partikollega Mary X.