Datalagringsdirektivet kan ge internetskatt

Under den här mandatperioden blir det ingen trafikdatalagring, men nästa period väcks frågan igen. Bodström har redan talat om en skyddstid som är längre än sex månader, och med en vänsterregering kan det bli en kraftig överimplementering av direktivet. Om det dessutom är internetanvändarna som tvingas betala lagringen i form av dyrare telefon- och internetabonnemang har vi i praktiken en dold skatt på elektronisk kommunikation. Eller en internetskatt, som jag kallar det på Svenska Dagbladets debattsida.

Nya lagar och EU-direktiv kommer att medföra stora kostnader för internetleverantörer, och därmed för internetanvändarna. Om exempelvis EU:s datalagringsdirektiv införs på fel sätt kan internetanvändarna via abonnemangsavgiften tvingas finansiera den lagring av trafikdata som polisen anser sig behöva i sin verksamhet.

I praktiken handlar det om en dold internetskatt. Regeringen bör förhindra denna internetskatt och slå fast principen om att staten betalar kostnaderna för sin egen verksamhet.

Svenska Dagbladet

Uppdatering:
Bodström är ärlig med att han helhjärtat stödjer idén om att masslagra information medborgarnas e-mail, telefonsamtal och ip-nummer. Det som oroar är att han redan nu börjar förbereda sig för en ändamålsglidning. Direktivet, som tillkom efter bombdådet i Madrid, beskrevs då som ett verktyg mot terrorism och grov brottslighet. Nu pratar Bodström om att det här är information som “var och varannan” brottsutredning skulle behöva använda sig av.