E-delegationen om öppen källkod och öppna standarder

För några dagar sedan kom e-delegationens förslag till hur statliga myndigheter bättre ska utnyttja informationsteknikens potential.

Det har funnits höga förväntningar på avsnitten om öppna standarder och öppen källkod.

I sitt förslag till strategi slår e-delegationen fast att öppna standarder ska vara “ett förstahandsval”.

Delegationen anser att det finns goda möjligheter att långsiktigt sänka kostnaderna genom användning av öppna standarder. Risken för felinvesteringar minskar liksom risken för inlåsningseffekter i slutna standarder. Öppna standarder minskar också beroendet till enskilda leverantörer.

Att öppna standarder är förstahandsval betyder att öppna standarder förordas.

SOU 2009:86, sid 72

Öppen programvara ska enligt e-delegationen “alltid övervägas”.

Delegationen anser att det finns möjligheter att sänka kostnader genom att använda öppen programvara. Att öppen programvara ska övervägas innebär att öppen programvara alltid är ett alternativ och att all programvara ska utvärderas baserat på TCO10. Detta innebär att hela kostnaden för hanteringen av en öppen programvara ska jämföras med hela kostnaden för övervägda alternativ.

SOU 2009:86, sid 73

Den föreslagna regeln är inte lika kraftfull som den Nederländska regeln om att öppen programvara ska väljas om det inte finns starka skäl däremot. Men det är ett steg i rätt riktning.