Hur skulle världen se ut om internet stängdes ned?

Tyskland utreder om Youtube verkligen är laglig verksamhet. Som en del av utredningen har den tyska åklagaren begärt ut loggfiler från Google. Det som den tyska staten vill åt är information om vem som laddat upp och vem som har tittat på något av de 500 videoklipp som anses inkräkta på upphovsrätten. Det senare – att staten begär att få veta vem som har besökt en viss webbsida – är en obehaglig utveckling.

På cracked.com spekulerar de i bilder kring hur världen skulle bli om internet stängdes av. Twittermeddelanden via brevduvor och Nigeriabrev bland tidningarnas dödsannonser?