Europaparlamentet viker sig om Telekompaketet

Enligt EUobserver har Europaparlamentet gjort en U-sväng och släppt kravet på att ingen ska stängas av från nätet utan föregående rättsprocess. Den kompromiss som nu diskuteras kräver överhuvud taget inga domstolsbeslut i samband med avstängning.

Franska La Quadrature du Net dömer ut kompromisstexten som meningslös legal prosa, och säger att den inte skapar något nytt skydd utöver det som redan finns.

France-based internet freedom pressure group La Quadrature du Net calls the compromise text “useless legalese” that essentially only restates existing rights protections and does nothing to explicitly rule out internet blocking.

“Amendment 138 will instead be replaced by a weak provision that does not carry any new important safeguard for citizen’s freedoms,” said spokesman for the group, Jeremie Zimmerman.

Den 4 november möts representanter för parlamentet, rådet och kommissionen för att komma överens. Bakom slutna dörrar.