Provval i moderaterna

Nu har de moderata medlemmarna i Stockholms län möjligheten att påverka vilka som ska representera partiet i riksdagen efter valet 2010. På moderaterna.net går det att läsa om hur jag och mina konkurrenter vill att moderaterna ska utvecklas.

Europaparlamentet viker sig om Telekompaketet

Enligt EUobserver har Europaparlamentet gjort en U-sväng och släppt kravet på att ingen ska stängas av från nätet utan föregående rättsprocess. Den kompromiss som nu diskuteras kräver överhuvud taget inga domstolsbeslut i samband med avstängning. Franska La Quadrature du Net dömer ut kompromisstexten som meningslös legal prosa, och säger att den inte skapar något nytt…

Obama väljer Drupal

Vita husets webbplats har flyttat från en proprietär plattform till Drupal, ett modulbaserat system som bygger på öppen källkod. Förändringen beskrivs som ett sätt att spara pengar samtidigt som Vita huset undviker inlåsningseffekter. Eftersom vem som helst med rätt kunskap kan utveckla nya Drupal-verktyg kan framtida upphandlingar bli mer öppna. Drupal sägs dessutom lämpa sig…

Hur skulle världen se ut om internet stängdes ned?

Tyskland utreder om Youtube verkligen är laglig verksamhet. Som en del av utredningen har den tyska åklagaren begärt ut loggfiler från Google. Det som den tyska staten vill åt är information om vem som laddat upp och vem som har tittat på något av de 500 videoklipp som anses inkräkta på upphovsrätten. Det senare –…

E-delegationen om öppen källkod och öppna standarder

För några dagar sedan kom e-delegationens förslag till hur statliga myndigheter bättre ska utnyttja informationsteknikens potential. Det har funnits höga förväntningar på avsnitten om öppna standarder och öppen källkod. I sitt förslag till strategi slår e-delegationen fast att öppna standarder ska vara “ett förstahandsval”. Delegationen anser att det finns goda möjligheter att långsiktigt sänka kostnaderna…

Datalagringsdirektivet kan ge internetskatt

Under den här mandatperioden blir det ingen trafikdatalagring, men nästa period väcks frågan igen. Bodström har redan talat om en skyddstid som är längre än sex månader, och med en vänsterregering kan det bli en kraftig överimplementering av direktivet. Om det dessutom är internetanvändarna som tvingas betala lagringen i form av dyrare telefon- och internetabonnemang…

Inget förslag om datalagring före hösten 2010

För någon vecka sedan berömde jag regeringen för att ha strukit skrivningarna om internetblockering från Stockholmsprogrammet. Nu vill jag ge dem beröm för att de skrotar planerna på att införa datalagringsdirektivet under denna mandatperiod. Återigen ett exempel på att politiken kan påverkas av goda argument, och om inspelen kommer redan före propositioner och lagrådsremisser blir…

Lawrence Lessig till riksdagen

DN skriver i dag om ACTA-avtalet och det faktum att det nu finns ett förslag till gemensamma internetregleringar. Förslaget är belagt med sekretess. Den amerikanska regeringen ger dock storföretag möjlighet att delta i beslutsprocessen. Sedan tidigare har upphovsrättsindustrin haft insyn genom rådgivarposter på handelsdepartementet, och nu har kretsen av företag som får se utkastet till…

Kristdemokraternas förnyelse – kanske på riktigt

Förra gången jag skrev om Kristdemokraternas nya koncept “verklighetens folk” påpekade jag att förändrad retorik måste åtföljas av förändrad politik. Göran Hägglund läser knappast min blogg, men han tycks ha kommit till samma slutsats. I dag på DN debatt skriver KD:s regeringsföreträdare gemensamt att de mest rigida alkoholrestriktionerna bör skrotas, att medborgarna ska kunna ställa…