Angreppen på Google – att utnyttja andras arbete

Svensk upphovsrättsdebatt har framför allt handlat om hur upphovsrätt ska balanseras mot integritet, yttrandefrihet och informationsfrihet. Det är bra att upphovsrättens negativa inverkan på internets frihet tydliggörs, men det finns också problem med den argumentation som fildelningsvännerna driver. Framför allt skapar den skarpa distinktionen mellan privat och kommersiellt bruk lätt bilden av att kommersiell användning av andras verk är något som enbart bör ske med rättighetsinnehavarens tillåtelse.

Det är rimligt att regelrätt försäljning av immateriella verk kräver tillstånd så länge upphovsrättsskyddet gäller, men kommersiellt nyttjande är sällan så uppenbart. Google utnyttjar gigantiska mängder material – varav delar är upphovsrättsskyddat – till sin sökmotor. Detta accepterar de allra flesta. Google News däremot har mött motstånd från dagstidningarna, och nu har bland annat den tyska regeringen ställt sig på nyhetsföretagens sida.

Google News skiljer sig inte särskilt mycket från vanliga söktjänster. I båda fallen är det en användare som söker information genom en webbportal. Skillnaden ligger i att Google News är en smalare portal som presenterar och beskriver länkar redan på startsidan.

Det är uppenbart att företag som Google, Yahoo och Microsoft utnyttjar andras arbete för att tjäna pengar. Och att de gör det utan att be om lov. Det här beskrivs nu som förkastligt, men hur är det med den saken? Är det en rimlig princip att ingen ska kunna tjäna pengar på andras arbete utan tillstånd?

Om Ikea bygger en ny jättebutik i ett område som tidigare varit tomt så kommer det att dra besökare till området. Runt Ikea-butiken växer det fram klädbutiker, elektronikbutiker, kiosker och så vidare. Alla de mindre butikerna utnyttjar det faktum att Ikea drar dit kunder, som kanske passar på att köpa en tv när de ändå handlar möbler. Och de kanske äter en hamburgare efter shoppingrundan. Ikea tjänar sannolikt på att kunderna kan handla elektronik och äta lunch på samma ställe men det hör inte till principdiskussionen. Den intressanta frågan, för att dra paralleller till Google News, är om de verksamheter som profiterar på Ikeas arbete ska kunna göra det utan att be Ikea om tillåtelse. Motsatsen – att alla som profiterar på kundtillströmningen skulle betala Ikea en licens – är naturligtvis absurd.

De nyhetsföretag som ogillar att Google tjänar pengar på nyhetslänkar bör utvärdera sig själva. Varje gång en tidning recenserar en restaurang eller rapporterar från Volvos bolagsstämma utnyttjar de andras arbete. För att inte tala om de mängder av artiklar som skrivs med referenser till andra tidningars artiklar.

Samhällsekonomin är ett stort pussel, och de flesta företag utnyttjar de förutsättningar som uppstår genom andras arbete. Ett samhälle där detta kräver tillstånd skulle blir ett byråkratsamhälle av sovjetiska proportioner, med avstannad ekonomisk utveckling som följd.

Dagstidningarna är inte ute efter att upprätthålla en rimlig princip, utan efter att få sälja länklicenser. De ser helt enkelt att Google har utvecklat en tjänst som ger intäkter, och nu vill de utan motprestation ha en del av pengarna.