Vad vill socialdemokraterna med sin internetpolitik?

Unga socialdemokrater tycks på kongressen ha slagits mot ledningen om partiets internetpolitik, och förlorat. Så uttrycker de det naturligtvis inte själva. De vill gärna framställa det som att de har vunnit en halv seger, men vaga löften om att integritetsskyddet kring IPRED-lagen ska stärkas betyder i realiteten ingenting. Hela poängen med det informationsföreläggande som utgör kärnan i IPRED-lagen är att avskaffa identitetsskyddet för abonnenter vars uppkoppling misstänks ha använts för olovlig fildelning. Jag tror, om jag ska vara ärlig, att varken de socialdemokratiska topparna eller SSU:arna riktigt förstår innebörden i det som beslutats på kongressen. Eller att det överhuvudtaget finns en innebörd att förstå.

Det mönster som upprepar sig är att socialdemokraterna egentligen vill ha samma FRA-lagar och IPRED-lagar som regeringen. De vill inte lova substantiella förändringar, men de är samtidigt angelägna om att utnyttja det motstånd som finns bland unga väljare. Så budskapet blir att de vill riva upp och göra bättre. Men exakt vad som är en bättre utformning av lagarna vare sig vill eller kan de berätta.

En ytterligare reflektion är att de unga socialdemokraternas engagemang för ett fritt internet framstår som ytligt. De drar pliktskyldigt upp ett antal frågor som många unga har reagerat mot, och det faktum att många unga har reagerat tycks i sig vara argumentet för en ny politik. Sakargumenten för ett fritt internet har fått en mer undanskymd roll.

Det finns inte heller några ambitioner att se framåt. Vad säger socialdemokraterna om blockering av webbplatser, om internetleverantörernas ansvar för innehållet i kunderna kommunikation och om upphovsrättens utformning?