Nätet – något nytt eller en blek kopia av den fysiska världen?

Nu, 40 år efter att datorer för första gången kommunicerade över ett nätverk, är det dags att ta internet på allvar skriver Nicklas Lundblad. Lundblads kritik mot den nuvarande internetpolitiken handlar om att lagstiftaren ser nätet som en blek kopia av den fysiska verkligheten. Vi har alla hört någon säga att “samma regler som gäller i övriga samhället ska även gälla på internet”. Detta är att slå fast att internet inte ska tillåtas förändra politiken.

Det finns bland många en närmast religiös föreställning om tidlösa värden, och om att politiker ska slå fast vad som är rätt och fel oberoende av de förutsättningar som verkligheten ger. Det är en världsfrånvänd attityd. Vilka principer vi uppfattar som etiska är nästan alltid ett resultat av individens och samhällets egenintresse. De institutioner som gynnar oss upplever vi som bra, och vi utvecklar etiska regler för att bevara dem. Destruktiva institutioner lämnar vi bakom oss.

Just nu befinner vi oss i en brytpunkt, och det har uppstått en splittring mellan å ena sidan dem som vill internetanpassa lagstiftningen och å andra sidan dem som vill anpassa internet till ett gammalt regelverk. Åtminstone tre miljoner fildelare har lämnat dagens upphovsrättsreglering bakom sig medan särintressen och politiker biter sig fast i principer om informationsspridning som etablerades före internet och och till och med före kassettbanden.

Klyftan mellan politiker och internetanvändare har bland annat resulterat i att 130 000 unga internetanvändare använder anonymitetstjänster. Av alla internetanvändare kan det finnas ungefär en halv miljon anonyma. 55 procent av nätanvändarna (oklart om de som redan är anonyma ingår i siffran) kan tänka sig att använda en anonymiseringstjänst.

Läs mer hos Mary X och Farmorgun i Norrtälje.