ACTA-utkast: Avstängning och ökat ansvar för internetleverantörer

Den kanadensiske rättsprofessorn Michael Geist har fått ta del av innehållet i det hemliga utkast som i dag diskuteras i ACTA-förhandlingarna i Seoul. Enligt uppgift innehåller utkastet förslag om ökat ansvar för internetleverantörerna och bestämmelser som syftar till att stänga av användare från internet.

Utkastet, som är skrivet av den amerikanska regeringen, föreslår bland annat att internetoperatörerna ska tvingas att anta en kundpolicy, och att den som inte följer policyn automatiskt ska straffas genom åtgärder som avstängning.

Enligt uppgifter från PC World är EU-kommissionen öppen för att gå med på detta.

Det är dock en omöjlighet för EU att medverka till regler som innebär avstängning från internet och samtidigt hålla löftet om att ACTA inte ska medföra ny lagstiftning. Jag förutsätter att EU-kommissionen står fast vid sina löften.

Utkastet sägs även innebära skärpta regler mot att kringgå kopieringsskydd, vilket kan inskränka exempelvis rätten att göra säkerhetskopior för eget bruk.

Uppdatering:
Nu rapporterar även DN