Telekompaketet: Rätt till opartisk förhandsprövning, men inte i domstol

Alla inblandade tycks vara nöjda med det nu färdigförhandlade telekompaketet. Åsa Torstensson betonar de ekonomiska aspekterna och förslagets förenlighet med EU-rätten. Christian Engström säger att skyddet för internetanvändare har blivit starkade än vad han hade vågats hoppas. På sin blogg har Engström lagt upp de överenskommna formuleringarna:

3a. Measures taken by Member States regarding end-users’ access to or use of services and applications through electronic communications networks shall respect the fundamental rights and freedoms of natural persons, as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and general principles of Community law.

Any of these measures regarding end-user’s access to or use of services and applications through electronic communications networks liable to restrict those fundamental rights or freedoms may only be imposed if they are appropriate, proportionate and necessary within a democratic society, and their implementation shall be subject to adequate procedural safeguards in conformity with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and with general principles of Community law, including effective judicial protection and due process. Accordingly, these measures may only be taken with due respect for the principle of presumption of innocence and the right to privacy. A prior fair and impartial procedure shall be guaranteed, including the right to be heard of the person or persons concerned, subject to the need for appropriate conditions and procedural arrangements in duly substantiated cases of urgency in conformity with European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The right to an effective and timely judicial review shall be guaranteed.

Beslutet betyder att det krävs en förhandsprövning innan en användare stängs av från nätet i strid med Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Computer Sweden noterar dock att det inte står något om rätt till prövning i domstol.

Rätten för den anklagade att försvara sig i processen torde göra Hadopi-lagen otillåten. Enligt den senare versionen av Hadopi-lagen fattas beslutet om avstängning av en domare, men utan en förhandling.

Men Frankrike ger sig knappast, och nu har vi nog en långdragen tolkningskonflikt i EG-domstolen att se fram emot.

Samtidigt diskuterar ACTA-förhandlarna ett något annat upplägg för avstängning än det franska. ACTA-förslaget, framlagt av USA, går ut på att internetleverantörerna tvingas skriva in en policy för olaglig verksamhet i sina kundavtal. Internetleverantörerna ska även vara tvingade att verkställa de straff – sannolikt varningsbrev och avstängning – som står inskrivna i kundavtalet.

Jag ytterst osäker på om 138:an i telekompaketet ger skydd mot detta.