ACTA: Dokument från Wikileaks tycks bekräfta uppgifterna om internetkapitlet

Via MiNimaliteter hittade jag det brev om ACTA:s internetkapitel som EU-kommissionen har sänt till medlemsstaternas regeringar. Brevet, som ligger på Wikileaks, innehåller en sammanfattning av det utkast som USA lär ha lagt fram till veckans förhandlingsmöte i Seoul.

Om dokumentet är äkta bekräftar det vad bland annat Michael Geist har rapporterat om ett ökat ansvar för internetleverantörerna att kontrollera och bestraffa sina kunder.