Blockering av webbplatser – i Norge och i Sverige

För ett par dagar sedan sa en norsk domstol nej till skivindustrins krav på att Telenor ska blockera The Pirate Bay. Domstolen säger att tillhandahållandet av en internetuppkoppling inte är att betrakta som medverkan till upphovsrättsbrott.

Öppenhet på internet förutsätter att internetleverantörer inte styr vilka webbplatser kunderna besöker. Ansvaret för att agera lagligt bör ligga helt på den enskilde internetanvändaren. Därför är det oroande att den svenska tingsrätten gick i motsatt riktning när de tvingade Black Internet att strypa överföringskapaciteten mellan the Pirate Bay och användarna på internet. Eller för att vara mer exakt tvingades Black Internet att strypa kapaciteten till en kund som i sin tur hade the Pirate Bay som kund.

Om de inte klippte av uppkopplingen skulle Black Internet, med tingsrättens logik, anses tillhandahålla upphovsrättsskyddat material.

Låt oss hoppas att hovrätten är klokare.