Isobel om ACTA och frihandeln

Att de förslag som diskuteras inom ramen för ACTA hotar det öppna nätet vet vi sedan tidigare. I Expressen tar Isobel Hadley-Kamptz upp en mer förbisedd aspekt: Skärpt immaterialrätt som hot mot den fria internationella handeln.

Anledningen till att ACTA-förhandlingarna startade var att länder i den fattigare delen av världen anser sig missgynnade av striktare immaterialrättsligt skydd för exempelvis läkemedel. Hårdare regler går inte att driva igenom i WIPO, där större delen av världens länder har medbestämmanderätt. EU, USA, Japan och ytterligare några länder går därför vidare på egen hand för att skärpa regelverken. Ett uttalat mål är dock att fler länder ska ansluta sig i efterhand.

Det är osannolikt att de länder som står utanför förhandlingarna kommer att ansluta sig frivilligt. En logisk följd av det som nu sker är att anslutning till ACTA ställs upp som ett villkor för att fattiga länder ska få exportera sina varor till västvärlden.