IFPI missnöjda med IPRED – vill införa lagringsplikt för IP-nummer

Internetleverantörer har ingen plikt att lagra information om sina kunders nätaktivitet. Det är till exempel fullt tillåtet att inte lagra uppgifter om vem som vid en viss tidpunkt har varit tilldelad ett specifikt ip-nummer, men av säkerhetsskäl och av administrativa skäl lagrar i stort sett alla internetleverantörer denna information en viss tid. Enligt Datainspektionens lagtolkning får uppgifterna dock inte sparas längre än vad som är nödvändigt för att klara administrationen och upprätthålla säkerheten.

Efter IPRED-lagens införande har den genomsnittliga lagringstiden för IP-adresser minskat något, säger åklagaren Fredrik Ingblad till TT/SvD:

– Generellt sett har sparandetiden minskat. Telia slänger efter ungefär tre dagar, vissa bolag har kvar längre, högst tre veckor. Så den bevisning vi behöver försvinner ganska snabbt. Om det har någon koppling till ipred vet jag inte men det har hänt under den här perioden, säger Ingblad.

På en fri, konkurrensutsatt marknad är det naturligt att internetoperatörerna maximerar kundernas anonymitetsskydd inom ramen för den gällande lagstiftningen. Givet att det inte behövs för att klara säkerheten och administrationen är det dessutom olagligt att lagra uppgifterna en längre tid.

Lars Gustafsson på IFPI anser att internetleverantörerna ska lagra informationen en längre tid i syfte att hjälpa polisen utreda upphovsrättsintrång, trots att denna förlängda lagring skulle vara ett lagbrott:

Gustafsson tycker att operatörerna nu måste skärpa sig så att polisens utredare får en möjlighet att göra sitt arbete på ett bra sätt. Kanske behövs till och med lagstiftning för att få operatörerna att spara uppgifter, anser han.

Någon gång under nästa mandatperiod införs sannolikt datalagringsdirektivet. Vad IFPI tycks antyda är att de gärna vill ha tillgång till den personinformation som då lagras i syfte att bekämpa terrorism.