Lessigs besök i riksdagen

I går ägde det äntligen rum, det riksdagsseminarium med Lawrence Lessig som fullbokades på ett dygn efter att det blev känt.

Som Rasmus Fleischer påpekar var budskapet bekant för dem av oss som sett tidigare föreläsningar. Avsikten var också att seminariet skulle presentera de grundläggande argumenten för upphovsrättsreform. En Lessig 101.

Jag är själv mycket nöjd med tillställningen. Intresset var stort både från journalistkåren och från de närvarande, som tyvärr inte hann ställa alla sina frågor. De frågor som besökarna tog upp handlade ofta om gränsdragningsproblematik. Var går till exempel gränsen mellan remix och kopia?

Jag tycker inte att Rasmus Fleischer gör Lessigs svar rättvisa när han sammanfattar det:

Remix av en låt är att använda den på ett sätt som skapar någonting nytt, som inte bara handlar om den underliggande låten.

Det centrala i Lessigs svar var att han använde konkurrensbegreppet som ett verktyg för att avgöra vad som i första hand ska betraktas som en kopia. Om en modifierad version av ett verk kan anses konkurrera med originalverket – eller annorlunda uttryckt om du i praktiken kan uppleva originalverket genom den modifierade versionen – är den att betrakta som kopia. En film där någon enbart ändrat typsnittet på eftertexten vore ett övertydligt exempel.

Konkurrensbegreppet erbjuder ingen skarp gräns som gör det enkelt att separera kopior från remix-verk. Det är
Lessig medveten om, och han har även gjort en poäng av det. Principer medför i allmänhet besvärliga gränsdragningar, men det är ingen anledning att avstå från att formulera principer.

DN har rapporterat flitigt, och även gjort en webbintervju med Lessig.