Den internationella lekstugan för politiker

Ibland fyller det en funktion att delta i internationella konferenser. Ibland är det helt nödvändigt för Sverige att närvara på ett möte för att kunna påverka. Och ibland är det internationella samarbetet en förevändning för politiker som tycker det är kul att resa för skattebetalarnas pengar.

Svenska Dagbladet har gjort en föredömlig granskning av det kommunala biståndsarbetet, som resulterat i ett flertal rapporter på bloggen SvD granskar. Biståndsminister Gunilla Carlsson är kritisk till hur det kommunala (men statligt finansierade) biståndet har fungerat, och hennes skepsis delas nog av de flesta som läser om projekten. PJ Anders Linder efterlyser ett tydligt stopp för att låta Sida-pengar disponeras av kommunerna. Vill kommunpolitiker knyta kontakter med lokalpolitiker i andra delar av världen får de finansiera det själva, och då väga nyttan mot nyttan av annan kommunal verksamhet.

Det vore intressant att veta vad skattebetalarna i Värnersborg hade sagt om att lägga 450 000 kronor på ett musikprojekt i Namibia.

Drygt hälften av summan gick till resor – 221 000 kronor kostade det för de 13 personer som reste i projektet från både Sverige och Namibia. I ansökan utlovar Vänersborg konkreta resultat och av vad vi ser lyckas man med det man vill.

En cd-skiva spelas in med ungdomskörer från båda orter. “Skivan är en påvisbar frukt av partnerskapet och används för att sprida kunskap och förståelse för orternas samverkan”, heter det i ansökan inför projektet.

SvD

Eller vad skulle invånarna i Vara säga om att finansiera det kinesiska samarbetsprojektet “kulturell tradition i förändring”?

I november 2007 besöker Vara kommun Huangshan. Under resan i Kina genomför Vara konserthus en konsert för 900 elever. Konserthus samarbetar även med den lokala sångerskan Wu Yuan Yuan vilket mynnar ut i ett potpurri av svensk, kinesisk, grekisk och västafrikansk musik. Sammanlagt genomförs fyra konserter och en workshop. Besöket avslutas med att artisten Ale Möller uppträder i kinesisk tv inför en miljonpublik.

SvD

En tredjedel av projektpengarna har gått till flygresor. Men kommunstyrelsens ordförande i Vara är nöjd.

Det här skapar relationer och förståelse, och jag tror att det här är en bra demokratiseringsprocess i vårt samarbetsland. De ser att en lokal demokrati fungerar. Jag ser att det här kan få enorm betydelse. Men en uppbyggnadsfas tar tid, det tar tid att bygga upp relationer. Man måste ha lite tålamod från bägge parter och man kan inte räkna med resultat efter ett besök, eller ens två. Det är först när man byggt upp relationer och förstår varandras kulturer som det kan bli resultat.

SvD

Budskapet är tydligt. Det tar lång tid att upparbeta relationer, så många fler resor till Kina kommer det finnas anledning att göra. Det låter betydligt roligare än att sitta i kommunhuset sköta de kommunala kärnuppgifterna.